Delsa Projekt

(Digital Empowerment for Up-Skilling Adults)

Képességfejlesztés digitálisan alulképzett felnőttek számára

 

DELSA projektindító találkozó

  1. december 6-án Brüsszelben került megrendezésre – az Európai Bizottság ERASMUS+ KA2 Startégiai partnerségek a felnőtt tanulásban programja által társfinanszírozott – DELSA (Digital Empowerment of Low Skilled Adults) projekt projektindító találkozója. A belga partner, az Institut de Haut formation aux Politiques Communautaires (IHF) nonprofit szervezet látta vendégül a 6 EU tagállamból (Belgium, Magyarország, Írország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország) érkező 7 partner intézmény képviselőit.

A DELSA projekt az alacsony digitális kompetenciák és készségek ügyének megoldását tűzte zászlajára, azzal, hogy közvetlenül elérhető, konkrét képzési és oktatási forrásokat, tananyagokat fejleszt ki az alacsonyan képzett felnőttek digitális képességeinek fejlesztésére a projekt keretén belül.

A digitális képességek fejlesztését segítő képzési tananyagok ill. források kifejlesztése hiteles, bizonyítékokon alapuló előzetes felmérések alapján – alulról felfelé irányuló megközelítés használatával – kerülnek meghatározásra, amely teljes mértékben helytálló és a célcsoport tényleges, aktuális igényeinek megfelelő eredményeket nyújt.

A projektindító találkozó során a partner intézményeknek lehetőségük volt bemutatkozni és mélyebben megismerni a partnereket. A bemutatkozás után áttekintették a teljes DELSA projektet és közös partneri megegyezés született a projekt URL weboldalaival és a Projekt logóval kapcsolatban.

A 8 partnerből álló Konzorcium projektspecifikus egyedi tevékenységek tervezésével, a megcélzott jelenség elemzésével, valamint a projektben a későbbiekben létrejövő eredmények áttekintésével indította el a projekt megvalósítását.

Ezt követően a partnerek vázolták a disszeminációs tevékenységeket, valamint megállapodtak azon online és offline eszközök használatáról, melyek segítségével nagyfokú átláthatóságot biztosíthatnak a projekttevékenységek és a projekt eredményeit illetően. A DELSA projekt megvalósítási időszaka alatt az egyes projektországokban megrendezésre kerülő multiplikációs rendezvények tervezése is előtérbe került a projekt láthatóságának, valamint módszertanának és eredményeinek terjesztése tekintetében.

A Learning Innovation Kft. (LEARNI) felnőttképzési tapasztalata azt mutatja, hogy az intézmény megannyi olyan tevékenységgel és szolgáltatással rendelkezik, amelyek szorosan kapcsolódnak a DELSA projekthez. Mint engedéllyel rendelkező felnőttképző intézmény – a LEARNI számos képzést és tréninget szervezett és valósított meg különböző célcsoportok részére. Az előbbiekben említettekhez kapcsolódóan a LEARNI munkatársai nagyfokú tapasztalattal rendelkeznek új képzési programok, tananyagok, irányelvek és jó gyakorlatokat összefoglaló anyagok kidolgozása területén. Köszönhetően a felnőttképzés területén szerzett magasfokú fejlesztési és képzésszervezési tapasztalatnak és a teljesítmény-, ill. hatékonyságnövelő programoknak – jelen projekt keretén belül a LEARNI által vállalt feladat az 5 nyelven (angol, magyar, spanyol, lengyel, olasz) megvalósításra kerülő tananyagfejlesztés.

A tananyagfejlesztés a következőkben felsorolt 5 témakört érinti:

  • Információs és digitális műveltség
  • Kommunikáció és együttműködés
  • Digitális tartalom létrehozása
  • Biztonság
  • Problémamegoldás

 

Please, note that all the trainings and courses are held in Hungarian.

Back to top of page