Soft skill képzések

A gazdasági fejlődés, az emberi látásmód, a munkamorál, az emberi igények, a társadalmi jólét változása az ipari forradalom után olyan alig követhetően kezdett el fejlődni. A kialakult rutint a számítógép és az internet változtatta meg, új lehetőségeket és megfeleléseket integrálva a mindennapokba. Az X, Y, Z generáció közös munkája összhangot igényel, az eddigi fejlesztéseink ezeket a gócpontokat kezelték.

A startupok, a céges mentál higiéné, a személyközpontú fejlesztések területfoglalása a pandémia közben és után újabb kihívásokkal kecsegtet. Felnőttképzőként elsődleges célunk az egyén, a munkavállaló személyközpontú fejlesztése, a vezetői rétegek fejlesztése, új humáncentrikus vezetői morál kialakítása és az együttérzés, csapatszellem fejlesztése.

Elsődlegesen az egyéni kompetenciák megismerése a cél, ami alapján a legkisebb egységekből kiindulva, szervezeti fejlesztéseket tudunk tervezni, megvalósítani, hogy minél lelkesebb, dinamikusabb, hatékonyabb és proaktívabb csapat láthassa el a mindennapi feladatokat. Az erősségek továbbfejlesztése és a hozzáállás megváltoztatása az egyén és a szervezet működését is pozitívan befolyásolja.

Képzéseinket az alábbi témakörökön belül csoportokra, ügyfeleinkre szabottan tudjuk összeállítani és megvalósítani.

Egy – egy téma idejét (óraszámát), fókuszpontjait az adott képzésre vonatkozóan -ügyfeleinkkel együtt- igényeik és előzetes felméréseink alapján alakítjuk ki.

Képzéseinket, így kisebb, egésszé összeálló egységekből építjük fel, hogy a legnagyobb hatékonyságú fejlesztést érjük el.

Vezetői kompetenciák fejlesztése

 • Felsővezetői skillset upgrade
  A képzés célja, hogy a felsővezetők figyelmét a vezetői etika, célstratégia, tervezés, reziliencia, felelősség, ellenállás kezelése, change management irányába terelje, és megfelelő eszköztárral bővítse a már meglévő pollt. Képes a stratégiai célokhoz az erőforrásokat hozzárendelni és ezzel kapcsolatos akadályokra felkészíteni csapatát. Fejlődik az önmotiváció és motiválás terén, képessé teszi csapatát a dinamikus változásra.

  Képzés óraszáma: 20 – 30 óra

 • Kommunikáció – értő figyelem és ítélkezésmentesség a munkahelyen
  A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az értő figyelem és ítélkezésmentes kommunikáció alapjait, ezek fejlesztését elősegítő eszközöket és technikákat gyakoroljanak, illetve képesek legyenek ezeket munkahelyi környezetben is alkalmazni.

  Érintett kompetenciák / területek:

  • Értő figyelem
  • Ítélkezésmentes kommunikáció
  • Önreflexió és felelősségvállalás

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • Ügyfélszolgálati kommunikáció és konfliktuskezelés
  A résztvevő egy íven keresztül kerül vezetésre, melynek kiindulópontja mindvégig az ügyfél. Az ő szemszögéből kerülnek megvizsgálásra az ügyfélszolgálati típusok, a kommunikáció az ügyfelek típusai, valamint a lehetséges konfliktusok és azok megoldási verziói.

  Érintett kompetenciák / területek:

  • Ügyfélszolgálati típusok
  • Kommunikáció a mindennapokban
  • Ügyfelekkel való kommunikáció, ügyféltípusok
  • Konfliktuskezelés az ügyfélszolgálaton

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • Sales tréning – Hideghívásos értékesítés
  A sales tréning fókuszában a hideghívásos megkeresés áll. A képzés célja, hogy a résztvevők (értékesítési feladatuk során) hogyan nyerjék meg hideghívásban a vonal másik végén a fogadó-felet, hogyan tartsák fel a partnerük figyelmét, hogy célba érhessen a megkeresési folyamat. Cél továbbá, hogy a résztvevők magabiztosan és motiváltan
  tudjanak hideghívásokat kezdeményezni, sikeresen értékesíteni

  Érintett kompetenciák / területek:

  • Hideghívások előkészítése
  • Hideghívások lebonyolítása

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • Tárgyalásból jeles
  A képzés célja, hogy a sikeres, hatékony tárgyalás alap technikai készlettárát feltárja a résztvevőknek. A program tematikája során végig követik a tárgyalás lépéseit a felkészüléstől az érdekfeltáráson és kapcsolatfelvételen, a megoldások keresésén keresztül egészen a megállapodásig és az utógondozásig. Minden részlet begyakorlásra
  kerül, minden lépésen végig vezeti a tréner a résztvevőt. Interaktivitása biztosítja a befogadást, a technikák adaptálását és beintegrálását a mindennapi életbe is, de hangsúlyosan az értékesítés folyamatába.

  Érintett kompetenciák / területek:

  • Az értékesítés sikerének alap-faktorai
  • Tárgyalási helyzetek a mindennapokban

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • Sales tréning – Telemarketing
  A sales tréning fókuszában a telemarketinges tevékenység áll. A képzés célja, hogy a résztvevők telefonos ügyfélszolgálati tevékenységének magasabb szintre történő emelése, a hatékonyság növelése. Cél továbbá, hogy a résztvevők magabiztosan és
  motiváltan tudjanak telefonos hívásokat kezdeményezni és sikeresen értékesíteni

  Érintett kompetenciák / területek:

  • Telemarketing alapok – Ügyféltípusok és kezelésük
  • Modern értékesítés és EQ szerepe a telemarketing során

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • Proaktívan elsőre
  A képzés célja, hogy a résztvevők (értékesítési feladatuk során) hogyan nyerjék meg a vonal másik végén a fogadó-felet, a másik oldalról pedig arról, hogy a jelenléttel hogyan tartsák fel a partnerük figyelmét, hogy célba érhessen a megkeresési folyamat. Minden a jó kérdezésen múlik. Sok-sok gyakorlaton keresztül a résztvevők elindulnak a magabiztos kérdezés és hatékony kifogáskezelés irányába.

  Érintett kompetenciák / területek:

  • Kapcsolat- és bizalomépítés, mint az értékesítés fundamentumai
  • A meggyőzés ereje az értékesítés világában

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • Hatékony kommunikáció
  A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a kommunikáció alapjait, kommunikáció interaktív hatásait, befolyásoló tényezőit, amelyek segítenek a mindennapi emberi, szakmai kapcsolataik sikeresebbé tételében és ezáltal teszik hatékonyabbá kommunikációs képességüket.

  Érintett kompetenciák / területek:

  • Kommunikáció alapjai, kérdezéstechnika
  • Win-win helyzetek megteremtése

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • Értjük egymást? – Kommunikáció könnyedén
  A képzés célja, hogy felhívja a figyelmet a kommunikáció fontosságára. Lehetőséget ad a résztvevőknek, hogy olyan kommunikációs módszereket ismerjenek meg, amelyek alapszinten a hétköznapjaikat könnyítik, valamint kérdezéstechnikai módszertanának elsajátításával képesek perspektívát is váltani.

  Érintett kompetenciák / területek

  • Kommunikációs egyszeregy
  • Mit? Hogyan? De főleg, mikor? – Lelkesen lelkesítve

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • Stressz nélkül hatékonyan
  A képzés célja, hogy a képzésben résztvevőknek javuljon a stressz kezelő/ stressz tűrő képességük, csökkenjen a kiégés veszélye, erősödjön az egészségtudatosságuk, valamint, hogy a résztvevők az őket érő stressz impulzusokat, stressz szituációkat hatékonyabban tudják kezelni. Mivel a rossz stressz kezelés hosszabb távon a mentális és fizikai egészséget is veszélyezteti, alapvető célunk az is, hogy olyan működési módokat vázoljunk fel, amelyek segítségével megelőzhetőek a stressz okozta pszichés és testi zavarok.

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • ReMotivating Power – A motiváló erő
  A kiégés fontos jelzése annak, hogy a társadalmon belül valami hibásan működik. A motiválatlanság a legtöbb társadalmi réteget érinti, hiszen a monotonitás kezelése nélkül lehetetlen a lelkesedés hosszú távú fenntartása. A pandémia hagyatéka, a bizonytalansággal való napi szembenézés a legstabilabb egyént is megviseli. A képzés
  során a résztvevők megismerkedhetnek a burnout 3 fázisával, területeivel, valamint ami ennél is fontosabb a megelőzés 12 szintjét is elsajátíthatják.

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • Reziliencia képzés
  A képzés célja, hogy a résztvevők ismerkedjenek meg a bizonytalansági és kiszámíthatatlansági faktorokkal az egyén, vállalat vagy a csoport szintjén, ismerjék meg a kezelésükre, megelőzésükre alkalmas gyakorlati módszereket, motivációs lehetőségeket, amelyek segítik a hatékony megoldásokat. Képesek legyenek rugalmasan és hatékonyan alkalmazkodni a változó, vagy megváltozott körülményekhez.

  Képzés óraszáma: 20 óra

Munkavállalói kompetenciák fejlesztése

 • Kommunikációs készségek fejlesztése – asszertivitás
  A képzés célja, a résztvevőket segíteni kommunikációjuk hatékonyságának növelésében, érzelmi stabilitásuk, önbizalmuk fejlesztésében, hogy tárgyalási készségük, eredményességük javuljon.

  Érintett kompetenciák / területek:

  • Önérvényesítő képesség
  • Asszertív kommunikáció
  • Önbizalom, érzelmi stabilitás

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • Minden szinten vezető
  A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők a képzés végeztével egyértelműen különbséget tudjanak tenni a rövid és hosszútávú tervek és döntési mechanizmusok között. Gondolkodásukban megjelenik a stratégiai megközelítés, vezetői szemlélet, valamint a döntések és azok előkészítésének folyamata, a projekt alapú gondolkodás és a többváltozós folyamatok menedzselésének igénye. A képzés azoknak szól, akik valamilyen vezető szerepet töltenek be vagy a közeljövőben be fognak tölteni, illetve akiknek személyes fejlődéséhez a csoportok irányításához, vezetéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése szükséges.

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • Építem és vezetem a csapatom
  A képzés célja, hogy a vezetők rálássanak a vezetői minőségükre, a csapattagok különbözőségére és ennek előnyeit kihasználva tudjanak egy hatékonyan működő csapatot építeni, vezetni.

  Érintett kompetenciák / területek:

  • Vezetői minták és típusok, stratégia és vezetés
  • Vezetői kommunikáció, visszajelzések
  • Motiváló légkör kialakítása és konfliktusok kezelése csapaton belül

  Képzés óraszáma: 30 óra

 • Változásmenedzsment
  A képzési program célja megvizsgálni a résztvevők változáshoz fűződő viszonyát, megvilágítani számukra a félelmeik, reakcióik hatását a tevékenységeikre, és megoldási javaslatokkal, technikákkal ellátni őket. A képzés kapcsán ismeretet szereznek az érzelmi kezelés lehetőségeiről, a változás lehetséges befolyásolásáról, irányításáról, a megfelelő kommunikációról ilyen helyzetekben és arról, hogyan tudnak tudatosan menedzselni egy változást/ változtatást.

  Érintett kompetenciák / területek:

  • Változás és átmenet
  • Csoport vezetőjének felelőssége és kihívásai egy változó közegben

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • Delegálás - avagy hogyan dolgoz(z)unk EGYÜTT hatékonyan?
  A tréning célja, hogy a résztvevők megértsék, hogyan kell egy folyamatot, feladatot – feladatcsomagokká alakítani és azokat a megfelelő kompetenciájú emberre bízni, azaz delegálni. Továbbá annak tudatosítása, hogy a nagyobb teljesítmény és a magasabb minőség elérése akkor remélhető, ha a vezető ismeri munkatársai szükségleteit és képességeit ezekkel összhangban képes számukra feladatokat szignálni.

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • Feedback, csak lazán! - A hatékony visszajelzés művészete
  A képzés célja, hogy megtanítsa a résztvevőket hatékony és konstruktív visszajelzést adni, lehetőleg maximálisan kiaknázva a műfajban rejlő lehetőségeket. Viselkedésminták, jellemző reakciók mentén haladva, szituációs gyakorlatokon keresztül van lehetősége a résztvevőnek belemerülni a proaktív gondolkodásba, a visszajelzések felépítésébe és ezek nélkülözhetetlenségére. A vezetői motiváció elképzelhetetlen megfelelően kidolgozott, hatékony visszajelzések nélkül, ezt a hiányterületet pótolja a képzés.

  Érintett kompetenciák / területek:

  • A hatékony visszajelzés előkészítése – alapok és attitűdük
  • A hatékony visszajelzés gyakorlata

  Képzés óraszáma: 20 óra

Szervezetet támogató képzések

 • Csapatépítés
  A képzés célja, hogy a képzésben résztvevők felismerjék a csapatban elfoglalt szerepeiket, be tudják azonosítani egymásét és ezáltal is fejleszteni tudják az együttműködést. Emellett célja, hogy felismerjék milyen motivációs eszközökkel tudják elősegíteni a csapat működését a mindennapi helyzetekben, a közös cél elérésében.

  Érintett kompetenciák / területek:

  • Együttműködés fejlesztés
  • Önmotiváció és motiváció

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • Csapatszerepek – Csoportból csapat
  A képzés célja, hogy a résztvevők könnyebben megértsék az emberi működés belső mozgatórugóit. Tisztában legyenek azzal, hogy a személyiségjegyek mögött, milyen motiváló, energizáló tényezők húzódnak meg, vagy mik a lehetséges gátjai a hatékony
  működésnek. Ezzel együtt képesek legyenek önmagukat és másokat is jobban motiválni, azonosítani a környezetükben élő munkatársak személyiségét, ami által a kommunikáció és az együttműködési hajlandóság nagymértékben növelhető. További cél, hogy a résztvevőkben kialakuljon a felismerés, hogy milyen ereje van a valódi együttműködésnek.

  Képzés óraszáma: 20 óra

 • Környezeti fenntarthatósági ismeretek
  A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a környezettudatosság beépítésére a mindennapos tevékenységeinkbe, valamint, hogy meglássák a lehetőségeket és módszereket a fenntarthatóság érdekében, valamint a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználása. A résztvevők képesek az egyéni és közösségi környezettudatosság kialakítására és mások orientálására a környezettudatosság felé.

  Képzés óraszáma: 16 óra

 • Fenntartható iroda
  A fenntartható létezés a munkahely területére is kihat. Gyakorlati képzésünk arra fordítja a munkavállalók figyelmét, hogy hogyan tudják egyszerű, apró változtatásokkal fenntarthatóbbá tenni, környezettudatossá varázsolni az irodát. A hulladékcsökkentés, a környezetbarát körülmények megteremtése a fókusz, a kiindulási pont. A résztvevők saját személyiségének figyelembevételével történik az iroda-mód-változás.

  Képzés óraszáma: 20 óra

Iparágakhoz kapcsolódó skill képzések

 

Minden iparágnak megvan a maga specifikus szükséglete, ami segíti a proaktív változásokat, a fejlődést. Legyen szó acéliparról, robotikáról, autóipari minőségellenőrzésről vagy daruszerelésről, megtaláljuk azokat a fejlesztendő kompetenciákat, amire a megrendelőinknek szüksége lehet.

A teljesség igénye nélkül néhány ebben a kategóriában megvalósult képzésünk:

Beruházási menedzsment képzés

A képzés célja, hogy gyakorlati és hasznosítható tudást szerezzen a résztvevő az építőipari és műszaki technológiai terület menedzsment területén.

Back to top of page