Munkahelyi Képzések A Learning Innovation Kft.-Nél

Kedvezményezett neve: Learning Innovation Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt azonosító száma: VEKOP-8.5.3-17-2018-00072

A projekt címe: „Munkahelyi képzések a Learning Innovation Kft.-nél”

Támogatás összege: 10 961 964 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A 2000-ben alakult, humán területen immár 20 éve működő vállalkozásunk elsősorban felnőttképzéssel, innovációs fejlesztésekkel, tartalom- és szervezetfejlesztéssel, illetve üzleti tanácsadással foglalkozik. Partnereinket mindezek mellett segítjük a források felkutatásában is, hiszen munkatársaink a releváns pályázati lehetőségeket jól ismerő és a projektgenerálás folyamatában is jártas szakemberek.

A Learning Innovation Kft. mindig is nagy hangsúlyt fektetett a saját fejlesztésű termékei létrehozására (képzések, innovatív programok, megoldások). A vállalkozás humánerőforrásának általános- és speciális kompetenciái megfelelő szintűek a jelenlegi munkakörökhöz kapcsolódó feladatok elvégzéséhez, ugyanakkor elengedhetetlen a folyamatos tanulás ahhoz, hogy további gazdasági sikerek elérhetővé váljanak. A képzési terv a vezetőség és a munkavállalók igényeinek felmérésével, azokkal összhangban került megtervezésre. A tervezés során fontos szempont volt, hogy a képzések megvalósulása ne akadályozza a zavartalan működést. Jelen projektünk célja, hogy saját munkavállalóink számára lehetőséget biztosítsunk továbbtanulásuk, fejlődésük elérése végett. A projekt teljes időtartama alatt 8 db képzést kívánunk megvalósítani, amelyek munkavállalói igények alapján kerültek betervezésre. Felnőttképzéssel foglalkozó vállalkozásként tudjuk, milyen fontos a munkavállalók folyamatos képzése, amely által nemcsak a munkavállalók fejlődnek, de tevékenységük hatékonyabbá, eredményesebbé válik.

 

A projekt keretén belül tervezett képzéseink:

  • Stresszkezelés és időgazdálkodás
  • Stressz- és konfliktuskezelési alapok
  • Kommunikációs stratégiák és stílusok
  • Együttműködési stratégiák
  • Munkahelyi eredményesség fejlesztése
  • Szövegszerkesztési ismeretek – 20 óra
  • Adatbányászat és big data
  • Angol nyelv

Back to top of page