IFKA Minősítés

IFKA által minősített tanácsadási területeink és azok bemutatása:

  • Stratégiai és üzleti tervezés
  • Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés
  • Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása

Ahhoz, hogy egy szervezet hosszútávon fenn tudjon maradni és újabb sikereket érjen el a piacon átgondolt, jól felépített stratégiai k. A szervezetfejlesztési tanácsadás egyik pillére, hogy a már működő szervezet fundamentumát a vezetői körrel közösen átvizsgáljuk. A cél a stratégiai terv összeállítása.

A stratégiai tervet vezetői műhelymunkák során a vezetőkkel együtt rakjuk össze. Alap elemei:

  • A szervezeti filozófia megfogalmazása, amely áll a szervezet küldetéséből, értékrendjéből és jövőképéből.
  • A stratégiai piramis, melynek csúcsa a szervezeti jövőkép, és ezt bontjuk tovább: pénzügyi, folyamatbeli és emberi erőforrás dimenziókra.

A szervezeti stratégiát ezt követően operatív módon is meg kell fogalmazni, hogy a szervezetben mindenki, aki érintettje ennek, értse és tudja a folyamatokat.

A stratégiai piramis egyértelműen kirajzolja a szervezet elakadásait, gyenge pontjait, amelyre a szervezetfejlesztés keretében folyamat átvilágítással és rendezéssel reagálunk.

  • Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése

Nincs olyan munkakör, amelyhez ne lenne szükség bizonyos gyakorlati és elméleti ismeretekre. A munkaerő fejlesztésének és ezen keresztül a teljesítmények javulásának kulcskérdése a képzés és a képességek fejlesztése.

Napjainkban olyan globális változásoknak vagyunk tanúi, amelyek kényszerítő erővel hatnak a vállalatokra, változást igényelve tőlük. Ilyen globális hatások az élesedő verseny, a technológiai váltások felgyorsulása, a munkaerő jellegének (összetételének és képzettségének) változása, a gyakori tulajdonosváltás, a szervezeti formák átalakulásai. Mindezek jelentős hatással vannak az emberi erőforrások fejlesztési szükségszerűségére. A végrehajtó munkakörökben a technikai, technológiai készségek fejlesztését, a menedzseri területen a vezetői képességek fejlesztését igényli. Nagy jelentőségűvé válik a kommunikáció fejlesztése, az elemző – és döntéshozó képesség javítása az egész szervezetre, kiemelten a menedzseri munkakörökben.

A hatékony szervezeti munkának szüksége van arra, hogy a meglévő kapcsolatok jó formában és a megfelelő időben integrálódjanak egy cégen belüli projektben vagy magában a vállalati működés folyamatában. Főleg a globalizáció századjában elengedhetetlen követelmény, hogy a multikulturális szervezetek, jellegükből fakadóan és igényeiknek megfelelően, meghatározott és cégre jellemző szervezeti kultúrát hozzanak létre.

Képzés alatt egy olyan megtervezett folyamatot értünk, amelynek során az egyén attitűdje, ismeretei, készségei vagy viselkedése módosul annak érdekében, hogy meghatározott tevékenységben a teljesítmény javuljon. Megfelelő hozzáállás szintén szükséges ahhoz, hogy az egyén készségeivel az értéktermelő folyamathoz megfelelő mértékben hozzájáruljon.

Back to top of page