Projektmenedzsment

Annak érdekében, hogy Megrendelőink pályázata sikeres projektté fejlődjön, a projekt teljes ideje alatt biztosítjuk a szükséges és az előírásoknak megfelelő monitoring tevékenységet.

A projekt lebonyolítása során ellátjuk többek között

  • a menedzsment és pénzügyi tanácsadást,
  • az előrehaladási jelentések és kifizetési kérelmek elkészítését,
  • kapcsolattartást a megvalósítást koordináló intézményekkel,
  • a projektzárás lebonyolítását és a lezárult fejlesztések utánkövetését is.
Back to top of page