SKIPPER – Skills Portfolio Of Personal Development

Az Európai Bizottság által finanszírozott projekt 2022. december 30-án indult. A projekt megvalósításához az Európai Unió 400 000 eurós támogatást nyújt a kezdetektől 2025. március 29. között időszakra.

A SKIPPER projekt fő célja:

Projektünk célja, hogy a hallgatók számára létrehozzuk a Személyes Fejlődés Portfólióját (SKIPPER-Skills Portfolio of Personal Development), amely tartalmazza az egyetemi évek alatt elért eredményeiket oly módon, hogy mind a tantervi, mind a tanórán kívüli tevékenységeik elismerésre kerülnek. Annak érdekében, hogy a portfólió hasznos legyen és a felsőoktatási intézmények mindennapi gyakorlatának részévé váljon, felmérjük a készségbeli eltéréseket és elősegítjük a készségfejlesztést, hogy a hallgatók és az egyetemek megértsék a készségek fejlesztésének szükségességét. Mindezt egy olyan konzorcium keretében tervezzük megvalósítani, amelynek tagjai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a kompetenciamérés, a készségfejlesztés és a felsőoktatás területén.

Ez a cél a következő 4 konkrét célkitűzést foglalja magában:

1. A felsőoktatási intézmények által kifejlesztett kompetenciák/készségek és a munkaerőpiac készségekkel kapcsolatos elvárások közötti szakadék felmérése.

2. A diplomásoktól megkövetelt kulcskompetenciákat tartalmazó, a kutatások és az érdekelt felek visszajelzései alapján azonosított készségmátrix (Skills Matrix) létrehozása.

3. A portfólió (Skills Portfolio) kidolgozása, ami egy olyan játékosított digitális eszköz, amely a hallgatók készségeinek fejlesztéséhez hozzájáruló tantervi és tanórán kívüli tanulási utakat tartalmaz.

4. A portfólión alapuló készségútlevél (Skills Passport) kidolgozása, amely a diplomamellékletként szolgál a diplomás hallgatók számára, és objektív képet ad készségeikről.

1. SKIPPER hírlevél

2. SKIPPER hírlevél

Back to top of page