Hírlevél #1

A projekt áttekintése

Az Európai Bizottság által finanszírozott SKIPPPER – „Skills Portfolio of Personal Development”- projekt 2022. december 30-án indult.

Az Európai Unió a projekt megvalósításához 400 000 eurós támogatást nyújt 2022. december 30. és 2025. március 29. között időszakra.

A Pannon Egyetem (koordinátor, Magyarország), a Wrocławi Közgazdaságtudományi Egyetem (Lengyelország), a Menat BV. (Hollandia), a Learning Innovation (Magyarország), a Ljubljanai Egyetem (Szlovénia) alkotta partnerség a nyitó találkozón sikeresen megkezdte a projekt munkát.

EREDMÉNYEK

Mik a terveink?

Projektünk célja, hogy a hallgatók számára létrehozzuk a Személyes Fejlődés Portfólióját (SKIPPER-Skills Portfolio of Personal Development), amely tartalmazza az egyetemi évek alatt elért eredményeiket oly módon, hogy mind a tantervi, mind a tanórán kívüli tevékenységeik elismerésre kerülnek. Annak érdekében, hogy a portfólió hasznos legyen és a felsőoktatási intézmények mindennapi gyakorlatának részévé váljon, felmérjük a készségbeli eltéréseket és elősegítjük a készségfejlesztést, hogy a hallgatók és az egyetemek megértsék a készségek fejlesztésének szükségességét. Mindezt egy olyan konzorcium keretében tervezzük megvalósítani, amelynek tagjai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a kompetenciamérés, a készségfejlesztés és a felsőoktatás területén.

Ez a cél a következő 4 konkrét célkitűzést foglalja magában:

1, A felsőoktatási intézmények által kifejlesztett kompetenciák/készségek és a munkaerőpiac készségekkel kapcsolatos elvárások közötti szakadék felmérése.

2, A diplomásoktól megkövetelt kulcskompetenciákat tartalmazó, a kutatások és az érdekelt felek visszajelzései alapján azonosított készségmátrix (Skills Matrix) létrehozása.

3, A portfólió (Skills Portfolio) kidolgozása, ami egy olyan játékosított digitális eszköz, amely a hallgatók készségeinek fejlesztéséhez hozzájáruló tantervi és tanórán kívüli tanulási utakat tartalmaz.

4, A portfólión alapuló készségútlevél (Skills Passport) kidolgozása, amely a diplomamellékletként szolgál a diplomás hallgatók számára, és objektív képet ad készségeikről.

AZ EDDIG ELVÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

Előrehaladás

A kitűzött célok elérésének és a partnerség összehangolásának első lépéseként 2023. január 26-27-én tartottuk az első nemzetközi projektértekezletet. A nyitó találkozót a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara szervezte Veszprémben 5 partner részvételével (4 különböző országból), akik a pénzügyi, disszeminációs, minőségbiztosítási és menedzsment kérdések mellett megvitatták a projekt általános folyamatát és főbb mérföldköveit, továbbá különös hangsúlyt fektettek az első projekteredmények előkészítésére is, úgy mint a kutatási feladatok elvégzése az uniós országokban (meglévő kompetenciamérési rendszerek, eszközök és a készségek és hiányosságok mérése uniós szinten); tanulási útvonalak meghatározása; fókuszcsoportos interjúk a diákokkal; készségmátrix; érdekeltek köre; stb.

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

A jövő kérdései

Az első szakaszban átfogó kutatást végzünk a következők szerint:

  • A felsőoktatási intézmények által kifejlesztett kompetenciák/készségek és a munkaerőpiac készségekkel kapcsolatos elvárásai közötti szakadék felmérése,
  • Egy olyan készségmátrix létrehozása, amely tartalmazza a diplomásoktól elvárt kulcskészségeket, amelyeket az alapkutatás és az érdekelt felek (potenciális jövőbeli munkaadók, például vállalatok, kkv-k, nonprofit szervezetek) visszajelzései alapján határoznak meg,
  • A portfólióhoz és a digitális formához való hallgatói hozzáállás meghatározása,
  • Az érdekeltek csoportjának létrehozása, amelynek minden országból és minden szerepkörből legalább egy-egy tagot kell bevonni (4 szerepkör: egyetemi oktató, vállalati HR vezető vagy döntéshozó, vállalati HR vezető vagy döntéshozó, KKV döntéshozó),
  • Működő kompetenciaprofil létrehozása,
  • Legalább 25 tanulási útvonal kidolgozása.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Ez a projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért. Projekt száma: 2022-1-HU01-KA220-HED-000086240

Back to top of page